More

  Важно от БНБ! Новината за кредити и депозити

  Броят на кредитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на третото тримесечие на 2023 г. нараства на годишна база с 0.9%, а общият им размер – с 11.3%.

  Кредитите на сектор Нефинансови предприятия в края на третото тримесечие на 2023 година са 150 хил. броя, като намаляват на годишна база с 0.1%. Размерът на тези кредити е 43.686 млрд. лева, като се отчита нарастване със 7.2% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия намалява с 1.1%, а размерът им се увеличава 1.5%.

  Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (28.5%), Преработваща промишленост (21.4%) и Операции с недвижими имоти (10.4%).

  Кредитите на сектор Финансови предприятия в края на третото тримесечие на 2023 година са 989 броя, като нарастват на годишна база с 1.9%. Размерът на тези кредити е 7.372 млрд. лева, като се отчита нарастване с 25.2% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Финансови предприятия намалява с 2.7%, а размерът им се увеличава със 7.8%.

  В края на септември 2023 г. броят на кредитите на сектор Домакинства и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) нараства на годишна база с 0.9%, като достига 2.853 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база с 14%, като достига 36.921 млрд. лева. В края на септември 2023 г. в сравнение с края на юни 2023 г. броят на тези кредити нараства с 0.3%, а размерът им – с 4.1%.

  Броят на депозитите на сектори Нефинансови предприятия, Финансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на третото тримесечие на 2023 г. нараства на годишна база с 0.1%, а общият им размер – с 9.4%.

  В края на третото тримесечие на 2023 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 8.860 млн., като нараства на годишна база с 0.1%. Размерът на тези депозити в края на септември 2023 г. нараства на годишна база с 10.5% и достига 76.460 млрд. лева. В края на септември 2023 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити нараства с 0.6%, а размерът им – с 2.4%.

  Радваме се, че се доверявате на StandartNews.bg за всички актуални новини

  Последни публикации

  spot_img

  Свързани публикации

  2 Comments

  1. база с 0.9%. В същото време, размерът на кредитите на този сектор нараства с 11.3%. Това може да бъде индикация за нарастващата активност и развитие на бизнесите в България и за доверието на финансовите институции към тях. Въпреки намаляването на броя на кредитите, фактът, че техният общ размер се увеличава, можете да се разглежда като индикация за по-голяма стабилност и солидност на предприятията. Тези данни са важни за икономическата политика и могат да бъдат анализирани за да се предвидят бъдещите тенденции и развития в икономиката на страната.

  2. ставителите в България намалява с 3.7% на месечна база до 102.5 млрд.лв. към края на юли спрямо 3.6% спад през юни, показват данни на централната банка.

  Leave A Reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here