More

    Проблеми с летищния трафик 2. Загуба на време на пътниците 3. Организационни проблеми 4. Липса на информация и комуникация 5. Напрежение и неудовлетвореност сред пътниците

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox

    spot_img