More

    Наводненията в Царево 2. Жертвите на наводненията 3. Разрушителните последици от наводненията 4. Помощта и реакцията на обществото 5. Последствията и предотвратяването на бъдещи наводнения

    Stay on op - Ge the daily news in your inbox

    spot_img