More

  Подземното царство „Венеца“

  Пещера “Венеца” се намира в Северозападна България, в близост до село Орешец, на около 12 км с кола северно от град Белоградчик. До входа на пещерата се стига пеш за няколко минути по черен път, започващ от направения за автомобилите паркинг в южния край на селото. Ако не пътувате с кола, можете да се придвижите с влак до гара Орешец – оттам разстоянието се взима пеш за около 30-40 минути.

  „Венеца“е една от най-уникалните и красиви прещери в България. Обявена е за природна забележителност, заради изключително красивите си цветни калцидни образувания и ледени кристали, наподобяващи цветя, фигури и животни. Цветните образуванията се обясняват от учените с липсата на кислород, при което водата кристализира, а различните цветове се получават от разнообразния състав на глината и скалите.

  original

   Пещерата е била разбивана неколкократно, при което е имало счупени сталактити и сталагмит. За да се съхрани от набезите на вандали преди години тя е консервирана (входът й е бил бетониран).

  Пещера “Венеца” е открита през 1970 година, а от 2015 година е отворена за туристически посещения. Дълга е около 200 метра, за туристите са достъпни общо 5 зали, като придвижването става по изградената за целта метална платформа. Преминава се през няколко тесни участъка, в които за кратко се налага човек да се движи приведен.

  Радваме се, че се доверявате на StandartNews.bg за всички актуални новини

  Последни публикации

  spot_img

  Свързани публикации

  4 Comments

  1. The term „persona“ refers to the way an individual presents themselves to others, often based on their appearance, behavior, and social interactions. It is essentially the image or character that someone chooses to express to the world. A persona can be deliberate and intentional, such as when someone alters their behavior to fit a specific role or social situation. However, it can also be unconscious and unintentional, as individuals naturally present different aspects of themselves depending on the context. A persona can vary significantly between people, and may change over time as a person develops and grows.

  2. тка и леко изкачване. Пещерата е известна със своите впечатляващи скални образувания и подземни залаци. Посещението в нея беше невероятно преживяване за мен – основно заради уникалната и запазена природа на пещерата. Белите и черни сталагмити и сталактити придават на пещерата мистичност и красота. Препоръчвам посещението на всеки, който обича природата и различните природни феномени.

  3. Продуктът е страхотен! Има отлично качество и изключително издръжлив материал. Много съм доволен от функциите, които предлага. Благодаря на производителя!

  4. Vitamin D is an important nutrient that plays a crucial role in many aspects of health. It is produced by the skin in response to sunlight exposure, but can also be obtained through certain foods and supplements.

   Some of the key functions of vitamin D in the body include:

   1. Promoting calcium absorption: Vitamin D helps the body absorb calcium from the intestines, which is essential for maintaining healthy bones and teeth.

   2. Supporting immune function: Vitamin D can enhance the function of immune cells, helping to protect against infections and diseases.

   3. Modulating mood and mental health: Some research suggests that vitamin D may play a role in regulating mood and reducing symptoms of depression.

   4. Regulating blood pressure: Vitamin D has been found to help regulate blood pressure levels, which is important for cardiovascular health.

   5. Supporting muscle function: Adequate vitamin D levels are needed for optimal muscle strength and function.

   6. Promoting brain health: Emerging research suggests that vitamin D may play a role in maintaining cognitive function and reducing the risk of conditions like dementia and Alzheimer’s disease.

   It’s important to maintain adequate vitamin D levels to support overall health. This can be achieved through regular sun exposure, consuming vitamin D-rich foods (such as fatty fish, dairy products, and fortified cereals), or taking vitamin D supplements if needed. However, it’s recommended to consult with a healthcare provider to determine the right dosage and form of vitamin D supplementation for individual needs.

  Leave A Reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here