More

  Откъде идва името на Сухото езеро

  Някога стотици поклонници преминавали пеш през величествената Рила-планина по една пътека, за да достигнат до Светата Рилска обител, да се докоснат до силата и да се поклонят пред мощите на Иван Рилски-Чудотворец. Днес пътят все още съществува, но като туристически маршрут, преминаващ покрай понякога изчезващото Сухо езеро.

  Сухото езеро е едно от най-ниско разположените езера в Рила. Намира се на височина от 1892 м. и заема площ от около 200 метра дължина и 120 метра ширина (ширината и дължината варират в зависимост от това дали езерото е пълноводно или не).

   Сухото езеро е свлачищно езеро. То се е образувало при свличането на скали,  Езерото не се отича през потоци или реки, а се отича в почвата под земята. Наричат го Сухото езеро, защото през лятото, при много сухо и горещо време можете да го видите напълно пресъхнало.

  Най-бързия начин да стигнете до езерото е като от Рилския манастир продължите по асфалтов път до местността Кирилова поляна (Партизанска поляна). Там можете да оставите колата си, като пътеката започва зад чешмата (водата от която идва от Сухото езеро). Почти през цялото време се върви през гора, като в началото е широколистна, след което става иглолистна.

  Радваме се, че се доверявате на StandartNews.bg за всички актуални новини

  Последни публикации

  spot_img

  Свързани публикации

  4 Comments

  1. Possible explanations for why a person may feel „off balance“ or unsteady on their feet include:

   1. Inner ear problems: The inner ear is responsible for maintaining balance, and any issues with the inner ear can cause a sensation of imbalance or unsteadiness. Inner ear problems can be caused by conditions like Ménière’s disease, vestibular neuritis, or benign paroxysmal positional vertigo (BPPV).

   2. Medication side effects: Certain medications, such as those used to treat high blood pressure or anxiety, can have side effects that include dizziness or a feeling of being off balance.

   3. Dehydration: Dehydration can affect the body’s electrolyte balance, which can impact the functioning of the inner ear and lead to feelings of dizziness or unsteadiness.

   4. Anxiety or stress: Psychological factors, such as anxiety or stress, can cause physical symptoms, including a sensation of being off balance.

   5. Neurological conditions: Conditions such as multiple sclerosis, Parkinson’s disease, or a stroke can affect the body’s balance systems and cause feelings of unsteadiness.

   6. Vision problems: Issues with vision, such as blurred vision or difficulty focusing, can affect a person’s perception of their surroundings and lead to a sense of imbalance.

   7. Low blood sugar: A sudden drop in blood sugar levels, known as hypoglycemia, can cause dizziness or lightheadedness, which can contribute to a feeling of imbalance.

   It is important to note that these are just some potential explanations, and a medical professional should be consulted to determine the exact cause of an individual’s symptoms.

  2. онници стояха пред магазина, за да закупят желания от тях предмет. Днес обаче, с благото на интернет развитие, всички можем да се радваме на удобствата на онлайн пазаруването. Вече няма нужда да губим време и да се тълпим пред магазина, а можем да поръчаме от вкъщи и да получим желаното в срок. Това е една от ползите, които интернет пространството ни предлага и от които всички можем да се възползваме.+

  3. Here are a few quotes about learning and intelligence:

   – „The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go.“ – Dr. Seuss
   – „Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.“ – Malcolm X
   – „Intelligence is the ability to adapt to change.“ – Stephen Hawking
   – „The only true wisdom is in knowing you know nothing.“ – Socrates
   – „Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow.“ – Anthony J. D’Angelo
   – „Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.“ – W.B. Yeats
   – „I have never let my schooling interfere with my education.“ – Mark Twain
   – „The capacity to learn is a gift; the ability to learn is a skill; the willingness to learn is a choice.“ – Brian Herbert
   – „Intelligence without ambition is a bird without wings.“ – Salvador Dalí
   – „Learning is not attained by chance, it must be sought for with ardor and attended to with diligence.“ – Abigail Adams

  4. се на около 2100 метра надморска височина и е от особено голямо значение за околната природа. Това е място, което впечатлява със своята красота и спокойствие. Не е изненадващо, че пътят преминаващ покрай него е популярен сред туристите. Но това, което не може да остане незабележимо, е историческата и духовна стойност на пътя, който някога е бил известен като път на покаянието и самоотрицанието. Докато се наслаждаваме на прекрасните гледки и природата, нека си помислим за това какво е значителността на този път за хората от миналото и заради това да го ценим днес като част от нашата туристическа култура.

  Leave A Reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here