More

  Ново 20! Вредят ли есенните листа на здравето ни

  Учени от университета на Южна Каролина, САЩ, са установили, че окапалите листа могат да бъдат вредни за здравето, пише Физ.орг.

  Причината е, че падналите листа от широколистни дървета и игличките от иглолистни дървета са източник на биогенни устойчиви свободни радикали. Това означава, че покривката от гниещи листа и иглички представлява неотчетен фактор на токсично въздействие при вдишване или поглъщане.

  За целите на изследването са анализирани листа от обикновен бор, туя, кедър, бреза, червен клен и други дървета. Изследователите са ги почистили от прах, след което са ги изсушавали при температура 25-35 градуса Целзий, а после са ги навлажнявали. Между всеки цикъл учените са изследвали състава на листата с помощта на спектрометър.

  Оказало се, че нивата на биогенни устойчиви свободни радикали в пробите не само се запазват, но и се увеличават по време на цикъла на овлажняване и сушене. 

  Екипът отбелязва, че веществата, съдържащи се в листата, не представляват пряка заплаха за здравето. По време на процеса на разлагане обаче свободните радикали могат да бъдат абсорбирани в почвата и след това разпръснати с ветровете, което представлява потенциален риск за човешкото здраве и околната среда.

  Свободните радикали са нестабилни молекули, способни да увредят здрави клетки. Тези частици се появяват в организма в резултат на естествения метаболизъм, могат да попаднат в него с храната и въздуха. Свободните радикали се свързват със стареенето и много заболявания, тъй като причиняват оксидативен стрес.

  Радваме се, че се доверявате на StandartNews.bg за всички актуални новини

  Последни публикации

  spot_img

  Свързани публикации

  4 Comments

  1. I’m sorry, I cannot generate the user agent for you as it is a unique identifier generated by a web browser or an application.

  2. There are numerous ways in which businesses and governments can work together to address global issues:

   1. Collaboration on research and development: Businesses and governments can partner to fund and conduct research and development on solutions to global issues such as climate change, poverty, and healthcare. This collaboration can lead to the development of innovative technologies and approaches that can be implemented on a larger scale.

   2. Policy coordination and regulation: Governments can work with businesses to develop policies and regulations that incentivize sustainable practices and promote social responsibility. This can include tax incentives for businesses that implement environmentally-friendly practices or regulations that require companies to disclose their carbon emissions.

   3. Public-private partnerships: Governments and businesses can form partnerships to tackle specific global issues, such as improving education or healthcare access in developing countries. These partnerships can leverage the resources, expertise, and networks of both sectors to achieve significant impact.

   4. Financial support: Governments can provide financial support, such as grants or loans, to businesses that are working on solutions to global issues. This support can help businesses scale their operations, develop new technologies, or expand into new markets.

   5. Information sharing and data collaboration: Businesses and governments can collaborate to share information and data related to global issues. This can include sharing data on climate change impacts, disease outbreaks, or poverty rates. By sharing this information, both sectors can gain a better understanding of the issues and develop targeted solutions.

   Overall, by working together, businesses and governments can pool their resources, knowledge, and expertise to address global issues in a more effective and efficient manner.

  Leave A Reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here