Ивайловград. Ивайловград, познат със своята красива природа и исторически богатства, се превръща все повече в предпочитана дестинация за туризъм, а работата в тази насока продължава да се разраства.

Това са новите електрически велосипеди – иновация за туризма в Ивайловград, които ще откриете в Туристически информационен център – Ивайловград. Освен нововъведението, центърът разполага и с класически велосипеди, както и каяци за воден спорт, а екипът от екскурзоводи са винаги насреща за желаещите да научат и видят повече от райското кътче на Земята – Ивайловград.

Контакти: 03661/6039

Туристически информационен център

Гр. Ивайловград, ул. Орфей 1

Дейностите са финансирани по мярка 5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от стратегията за местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград“ – „Доставка на оборудване на туристически атракции за нуждите на Общински исторически музей /ТИЦ/ Ивайловград”.