More

  Европарламентът призовава за единни правила за ръчния багаж в самолетите

  Брюксел. Европейският парламент призовава да бъдат постигнати единни цени и правила за размерите на ръчните багажи в самолетите, за да бъдат улеснени пътуващите. Това се се посочва в резолюция, приета днес от мнозинството евродепутати в Страсбург, предаде БТА, цитирайки ДПА.

  В момента авиокомпаниите са свободни самостоятелно да определят собствени правила за таксите и допустимите размери на багажа, който пътниците вземат със себе си в кабината.

  Унифициране на разпоредбите би донесло множество ползи за пътниците, включително по-голяма прозрачност по отношение на цените, се посочва в резолюцията. Ако такива бъдат въведени, пътниците няма да трябва да се тревожат за допустимия размер и тегло при свързващи полети и пътувания с различни авиопревозвачи.

  Резолюцията не е правно обвързваща, но има политическа тежест. Тя е свързана и с предложение на евродепутатите на постановление на Съда на ЕС от 2014 г., според което не могат да се налагат допълнителни такси за ръчен багаж, ако нормалните размери не са надвишени.

  Различните правила на авиокомпаниите относно ръчния багаж създават скрити такси, затрудняват сравняването на цените и причиняват объркване, посочват членовете на ЕП в прессъобщение на институцията.

  Според членовете на ЕП новото законодателство трябва да се съсредоточи и върху други скрити разходи, например такси, свързани с разпределението на местата.

  Последни публикации

  spot_img

  Свързани публикации

  4 Comments

  1. Yes, a person can protect their online identity by taking certain measures. Some of these measures include:

   1. Using strong and unique passwords for all online accounts: This helps prevent unauthorized access to accounts.

   2. Enabling two-factor authentication (2FA) whenever possible: 2FA adds an extra layer of security by requiring a second method of verification, such as a code sent to a mobile device, in addition to a password.

   3. Being cautious with online sharing: Avoid sharing personal information, such as full name, address, phone number, or social security number, on public platforms. Be mindful of the information shared on social media and other websites.

   4. Regularly updating and patching software: Software updates often contain security patches that fix vulnerabilities. Keeping software up-to-date helps protect against potential threats.

   5. Using a reliable antivirus software: Ensure that an updated antivirus software is installed on devices to detect and prevent malware infections.

   6. Being careful of phishing attempts: Be cautious of emails, messages, or phone calls that request personal information or seem suspicious. Verify the authenticity of such requests through trusted sources.

   7. Avoiding using public Wi-Fi for sensitive activities: Public Wi-Fi networks can be insecure, so it is advisable to avoid conducting sensitive transactions or accessing personal accounts while connected to such networks.

   8. Regularly monitoring online accounts: Regularly review account activity and be on the lookout for any suspicious or unauthorized transactions or changes.

   Overall, it is important to be vigilant and proactive in protecting online identity to minimize the risk of identity theft and other cybercrimes.

  2. ва държавите-членки да гарантират защитата на здравето на гражданите си чрез законови мерки и инвестиции в системите за здравеопазване. Това е изключително важно, особено в контекста на настоящата пандемия. ЕС трябва да работи активно за подобряване на здравните системи в държавите-членки и да се гарантира, че всички граждани имат равен достъп до качествени медицински услуги. Ако искаме да се справим с бъдещи кризи и да защитим здравето и благополучието на хората, трябва да инвестираме в здравната инфраструктура и да насърчаваме и подкрепяме иновациите в областта на здравеопазването.

  3. тниците на пътниците. Това е важна стъпка към по-голяма хармонизация и улеснение за пътуващите, особено за често пътуващите и бизнесмените. Приемането на общи правила ще помогне на хората да планират пътуванията си по-лесно и ще намали стреса, свързан с желанието да бъдат догонени от установените изисквания. Приветствам това решение и се надявам, че ще бъде успешно приложено в близко бъдеще.

  4. Публикацията е изключително интересна и разнообразна! Информацията, която се предоставя, е полезна и актуална. Особено ми харесва начина, по който са представени фактите – лесно разбираеми и с голяма доза изчерпателност. Продължавайте в същия дух!

  Leave A Reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here