More

  До края на месеца може да посетим древната солница в Провадия

  Провадия. Провадия-Солницата, най-древният солодобивен и градски център в Европа, може да бъде разгледан от посетители до края на септември, съобщиха от комплекса. Посещенията са от понеделник до събота, включително, с изключение на дните, в които вали дъжд.

  Обиколката на праисторическия солодобивен и градски център Провадия-Солницата започва на всеки кръгъл час от 9:00 до 13:00, включително – съответно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00 ч.

  На 22 септември ще има ден на отворените врати, в който обиколките ще започват на по-кратки интервали (през около 15 минути) и за по-дълъг часови диапазон – от 8:00 до 15:00. За посещенията не е необходимо да се прави предварителна заявка.

  Посещенията на праисторическия солодобивен и градски център Провадия-Солницата (5600-4350 г. пр. Хр.) са възможни само във времето, когато археологическият екип от Националния археологически институт и музей на БАН и Историческия музей в Провадия е на място и извършва теренни проучвания.

  Всички гости трябва да имат предвид, че идват на археологически обект по време на активна проучвателска дейност там. Необходимо е да се движат в компактна група, без да се отклоняват от маршрута, по който ги води екскурзовода! Посещението е безплатно!

  Последни публикации

  spot_img

  Свързани публикации

  1 Comment

  1. Vestibular rehabilitation therapy is an exercise-based treatment program designed to improve balance and reduce dizziness-related symptoms. It is commonly used to help individuals who have developed vestibular disorders, such as vestibular neuritis, labyrinthitis, or benign paroxysmal positional vertigo (BPPV).

   The therapy involves a series of exercises and movements that aim to retrain the brain and central nervous system to compensate for the vestibular dysfunction. This may include exercises such as gaze stabilization, balance training, and habituation exercises.

   Gaze stabilization exercises involve focusing on a stationary object while the head is moving, which helps to improve coordination between the eyes and head. Balance training exercises focus on improving postural control and stability, and may include activities such as standing on one leg or walking on uneven surfaces.

   Habituation exercises are used to help the individual desensitize to certain movements or positions that may trigger dizziness. This may involve gradually exposing the individual to these movements in a controlled manner until they no longer provoke symptoms.

   Vestibular rehabilitation therapy is typically conducted by a physical therapist who specializes in vestibular rehabilitation. The therapy program is individualized to the specific needs and limitations of each person, and treatment duration may vary depending on the severity of the vestibular disorder.

   Overall, vestibular rehabilitation therapy is an effective and evidence-based treatment approach for individuals with vestibular disorders. It can help improve balance, reduce dizziness, and enhance overall quality of life.

  Leave A Reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here