More

  Обединение „Бъдеще за туризма” изготви и разпространи Харта на потребителя на туристически услуги

  София. Обединение „Бъдеще за туризма” изготви и разпространи Харта на потребителя на туристически услуги. Тя има за цел да подобри достъпа и разбирането на потребителите за туристическите услуги и да повиши качеството на обслужването.

  Хартата помага на потребителите да разбират и защитават правата си и да изискват по-добро обслужване, съобщиха от туристическата организация. Тя е в духа на коректните отношения, взаимното уважение, за качествени, бързи и лесни за достъп услуги. С нея членовете на ОБТ поемат ангажимент да спазват високи стандарти за качество на предоставяните туристически услуги.

  Документът, който ще бъде качен на официалните страници на компаниите и ще се изпраща с договорите на клиентите, е отговорът на ОБТ на десетките случаи на злоупотреби с доверието на потребителите през летния сезон. Сигналите, постъпили в ОБТ, са предадени на Икономическа полиция.

  „Туроператорска и/или туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва от регистрирано по Закона за туризма лице, вписано в Националния регистър на туроператорите и туристическите агенти, както и от лица с право да извършват такава дейност по законодателството на друга държава-членка на ЕС и на държава, подписала Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария”, подчерта юридическият съветник на ОБТ адв. Мария Кръстева.

  Хартата е съгласувана с Асоциацията на потребителите в България, с която Сдружението договори съвместни действия и инициативи.

  Последни публикации

  spot_img

  Свързани публикации

  7 Comments

  1. There are several reasons why people might use dating apps. Some of these reasons include:

   1. Convenience: Dating apps provide an easy and convenient way to meet potential partners. Users can browse through profiles and connect with others from the comfort of their own homes or while on the go.

   2. Increased options: Dating apps allow people to access a large pool of potential partners, increasing their chances of finding a compatible match. This is particularly beneficial for individuals who may have a limited social circle or who live in areas with fewer opportunities for meeting new people.

   3. Efficiency: Dating apps streamline the dating process by allowing users to specify their preferences and interests, which helps to match them with compatible partners. This can save time and effort spent on traditional methods of dating, such as going on multiple dates with people who may not be a good match.

   4. Accessibility: Dating apps can be accessible to individuals who have difficulty meeting new people or who have social anxiety. They provide a platform for connecting with others without the pressure of face-to-face interactions, which can make it easier for some people to initiate contact and build connections.

   5. Safety: Dating apps often have safety features built-in, such as the ability to block or report users, which can help to create a safer environment for meeting new people. Additionally, users can take their time getting to know a potential partner before meeting in person, which can help to ensure their safety.

   6. Fun and entertainment: Some people may use dating apps simply for the fun and entertainment factor. They enjoy the process of swiping through profiles, messaging with new people, and going on dates without the expectation of finding a long-term partner.

   It’s important to note that people have varied reasons for using dating apps, and these reasons can change over time. While some may be looking for a committed relationship, others may be seeking casual dating or just looking to meet new people and expand their social circle.

  2. ши тяхната сигурност и удовлетвореност. Хартата предоставя информация за правата и задълженията на туристическите агенти, оператори и потребители, както и за процесите на резервация и отказ на услуги. Това е много полезно ръководство, което ще помогне на туристите да се ориентират по-лесно и да знаят какво да очакват. Браво на Обединението за инициативата и надяваме се, че подобренията, които Хартата ще донесе, ще се отразят положително на туризма в София и в България като цяло.

  3. уги в България. Хартата представя съсредоточена информация за правата и задълженията на туристите, както и за наличните ресурси и обекти в различните туристически дестинации. Това е отлична инициатива, която ще помогне на туристите да се ориентират по-лесно и да се чувстват по-сигурни при посещаване на различни туристически обекти и услуги в страната. Данните, предоставени в Хартата, ще помогнат на потребителите да изберат най-подходящите за тях услуги и да знаят кое да очакват. Това е стъпка в правилната посока за развитие на туризма в България и заслужава подкрепа и внимание от всички страни.

  4. Харта на потребителя на туристически услуги е отлична инициатива, която ще помогне на туристите да получат по-добра информация и услуги по време на пътуването си в София. Това е важна стъпка към подобряване на туристическия сектор в града и увеличаване на качеството на обслужването. Браво на Обединението „Бъдеще за туризма“ за инициативата!

  5. рани доклад, който разкрива проблемите в туристическата индустрия в София. Докладът изтъква неефективността на управлението и липсата на стратегии за развитие на туризма. Това е много сериозен проблем, тъй като туризмът е една от основните икономически дейности в града. Трябва да се предприемат неотложни мерки за подобряване на ситуацията и привличане на повече туристи в София.

  6. зма. В нея са представени основните права на туристите и съвети как да си ги осигурят. Това е много полезна и информативна информация, която трябва да бъде достъпна за всеки, който планира пътуване в София. Туристите имат право на безопасност и качествено обслужване, и тази харта предоставя инструкции как да си ги гарантират. Би било добре хартата да бъде разпространена в местата с туристическо значение в града, за да бъде по-лесно достъпна за всички.

  7. ли към информацията за туристическите услуги в София. Хартата е инициатива, която показва ангажимента на обществеността за развитие на туризма в града. С подобрен достъп и ясно представена информация, потребителите ще могат по-лесно да преоткрият своя град, да открият нови и интересни места за посещение. Това е важна стъпка към развитие на туризма в София и създаване на по-добро туристическо преживяване за всички посетители.

  Leave A Reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here