More

  Не е за вярване. Сърбия ни би по заплати

  Не е за вярване. Минималната заплата в Сърбия се оказа по-голяма от българската.

  Сръбското правителство прие решение, според което минималната заплата в страната за периода януари-декември 2024 г. (без данъците и вноските за задължителното социално осигуряване) да бъде увеличена на 271 сръбски динара (4.51 лева) на работен час, съобщи правителството. Това представлява увеличение със 17.8% от сегашните 230 сръбски динара  (3.83 лева)

  След това увеличение минималната работна заплата в Сърбия ще бъде 47 154 динара (785.53 лева).

  Минималната заплата в България за 2024 г.

  В проект на Постановление на Министерския съвет правителството предлага минималната работна заплата за страната от 1 януари 2024 година да стане 933 лева. Проектът е публикуван на портала за обществени консултации, а срокът е до 2 октомври.

  След последната актуализация на минималната работна заплата на 780 лева от 1 януари 2023 г. социално-икономическата и статистическата среда се отклониха значително от естествената си прогресия поради цялостната непредсказуемост на международната обстановка и инфлационните процеси, се посочва в оценката на въздействието на Проекта на постановление. „Това води до засилване на несигурността относно перспективите пред икономическата активност и инфлацията в България, и затруднява тяхното прогнозиране. Бързото нарастване на отчетената в периода инфлация оказва негативно въздействие върху способността на нискодоходните работници да задоволяват своите и на техните семейства минимални потребности“, пише още в документа за обществена консултация.

  Бизнесът и някои икономически анализатори не подкрепят предложеното увеличение на минималната заплата за страната. Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) изрази в позиция до медиите своята сериозна загриженост за икономическите ефекти, които носи със себе си предложението на Министерски съвет. Според позицията на ССИ, риск има не само за бизнеса, но и за държавния бюджет.

  Георги Първанов от Българската конфедерация по заетостта коментира пред медии, че със сигурност ръст от 20% ще се отрази сериозно на малкия и средния бизнес.

  Последни публикации

  spot_img

  Свързани публикации

  1 Comment

  1. ставлява увеличение от 8,6% спрямо предходната година. Тази новина не е за вярване, тъй като минималната заплата в Сърбия се оказва по-голяма от българската. Това свидетелства за разликите в стандарта на живот на работниците в двете страни. В България е необходимо да се обърне повече внимание на условията на труд и на заплатите, за да се улесни живота на работниците и да се повиши техният стандарт на живот.

  Leave A Reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here