More

  Изкуствен интелект измисли уникално лекарство за тежка болест

  Изследователи от университета на Нагоя, Япония, са получили с помощта на изкуствен интелект нови вещества за лечение на стомашни киселини, които са 10 пъти по-ефективни от съществуващите, пише сп. „Къмюникейшънс байолъджи“.

  Едно от веществата може да се окаже най-доброто средство за потискане на производството на киселини.

  Въпреки че е от съществено значение за храносмилането, стомашната киселина в някои случаи може да увреди лигавицата на хранопровода и стомаха и да доведе до киселини или язви. С този проблем могат да се справят лекарства, които потискат производството й – т.нар. инхибитори на протонната помпа.

  Авторите на настоящото изследване са се фокусирали върху пространствената структура на протеин – стомашна протонна помпа, който транспортира протони за производството на солна киселина в стомаха. Структурата му е анализирана с помощта на Дийп Куортет (Deep Quartet) – платформа за откриване на лекарства, базирана на изкуствен интелект.

  Изкуственият интелект е помогнал за разработването на нови съединения с уникални химични структури. Учените са синтезирали веществата и са визуализирали взаимодействието им с протонната помпа с помощта на криоелектронна микроскопия. Новите вещества са се свързали по-добре със стомашния протеин, т.е. блокирали са работата му по-ефективно.

  Съединението DQ-06 е показало най-голям потенциал. Използвайки данни от криоелектронната микроскопия, учените са установили, че модифицирането на въпросното  съединение с допълнителен хлорен атом може да направи подсили още връзката с протонната помпа. Специалистите са получили в лаборатория производно, наречено DQ-18, и са потвърдили, че то се свързва 10 пъти по-силно с протеина в сравнение със съществуващите референтни вещества.

  Радваме се, че се доверявате на StandartNews.bg за всички актуални новини

  Последни публикации

  spot_img

  Свързани публикации

  2 Comments

  1. Sure, I can provide some tips for starting and continuing a conversation:

   1. Begin with a friendly greeting: Start with a simple „Hi“ or „Hello“ to acknowledge the person and indicate your interest in talking to them.

   2. Ask open-ended questions: Instead of asking questions that can be answered with a simple „yes“ or „no,“ ask questions that encourage the other person to share more about themselves or their opinions. This can help keep the conversation going.

   3. Show genuine interest: Be an active listener and pay attention to what the other person is saying. Show genuine interest in their responses by asking follow-up questions. This will make them feel valued and encourage them to continue sharing.

   4. Share personal stories or experiences: Open up and share stories or experiences related to the topic at hand. This can help create a sense of camaraderie and provide opportunities for the other person to relate and share their own stories.

   5. Find common ground: Look for shared interests or experiences between you and the other person. This can create a sense of connection and help build rapport.

   6. Use non-verbal cues: Along with verbal communication, pay attention to non-verbal cues such as facial expressions, gestures, and body language. These cues can provide valuable information about the other person’s feelings and help guide the conversation.

   7. Be positive and maintain a good attitude: Keep the conversation light and positive, avoiding controversial or negative topics unless you’re sure the other person is comfortable discussing them. Maintaining a positive attitude can create a pleasant atmosphere and make the conversation more enjoyable for both parties.

   8. Practice active listening: Avoid interrupting or thinking about your response while the other person is speaking. Instead, focus on fully understanding their message before formulating your own response.

   9. Show empathy and respect: Be kind, respectful, and understanding in your interactions. Show empathy by trying to understand the other person’s perspective and validating their feelings, even if you don’t agree with them.

   10. Be yourself: Lastly, be authentic and true to yourself. People appreciate genuine conversations, so don’t be afraid to be open and honest about your thoughts and feelings.

   Remember, starting and continuing a conversation can be a skill that improves with practice. The more you engage in conversations, the more comfortable you will become.

  2. може да предизвика различни здравословни проблеми. Затова откриването на нови вещества, които могат да бъдат по-ефективни в лечението на тази проблематика, е от голямо значение. Използването на изкуствен интелект в тази научна работа предлага нови възможности и отваря пътя за развитие на по-ефективни методи за контролиране на стомашната киселина. Споделянето на тази новина е важно, защото подчертава значението на научните изследвания за постигане на напредък в медицината и в подобряването на живота на хората.

  Leave A Reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here