Промяна в правилата за втората пенсия – парите от универсалните пенсионни фондове, в които задължително се осигуряват работещите хора, родени след края на 1959 г., обсъждат експерти. Това стана ясно на форума “Пенсионно-осигурителната система: проблеми, визия за развитие”, организиран от БСК.

Може би е дошло време за въвеждане на мултифондовете, каза Диана Йорданова, зам.-председател на Комисията за финансов надзор, цитирана от „Труд”. Тя обясни, че в момента от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) правят преглед на пенсионната ни система. И се очаква при излизане на доклада една от препоръките да бъде въвеждане на мултифондовете. При тях се дава възможност на осигурените за втора пенсия да избират как да бъдат управлявани парите им – с нисък, среден или висок риск.

Идеята е хората в различни възрастови групи да имат право на избор, обясни Диана Йорданова. Предполага се, че по-младите биха могли да поискат парите им да бъдат управлявани по-рисково, но с възможност за по-голяма доходност, докато за хората в предпенсионна възраст е препоръчително да избират нискорискови инвестиции, за да не загубят парите си.

Експерти вече работят за необходимите законодателни промени за въвеждане на мултифондовете, така че при излизане на доклада на ОИСР да има готов проект.

При въвеждане на мултифондовете в началото парите на всички осигурени ще бъдат във фонд, управляван със среден риск на инвестициите. А всеки може да поиска натрупаните пари по личната му партида да бъдат прехвърлени във фонд с висок или нисък риск. Хората разбират само от депозити и имоти, няма да могат да се ориентират, коментира Димитър Манолов, президент на КТ “Подкрепа”. Когато 70% от хората започнат да правят вноски в доброволен фонд, тогава да бъдат въведени и мултифондовете, предложи Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа”.

Вижте всички актуални новини от StandartNews.bg