More

  Голяма новина! Вдигат част от пенсиите със задна дата

  Голяма новина за част от пенсионерите у нас. Вдигат им парите със задна дата. 

  Всеки учител или непедагогически специалист, който е бил в трудово правоотношение към 1 януари 2023 г., независимо от това, че към  1 август 2023 г. е бил вече с прекратено трудово правоотношение, има право да потърси изплащане на полагащото му се увеличение на основание Анекс № Д01-192/10.08.2023 г. към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 06.12.2022 г. първо от директорите на училищата по доброволен път, а след това, ако получи отказ – по съдебен ред в рамките на 3-годишната давност. Това съобщи финансовият портал „Парите ни“.

  Увеличението по анекса се отнася за трудовото възнаграждение, получавано от 1 януари 2023 г. до датата на прекратяване на трудовото правоотношение.

  Това се казва в становище на КНСБ на въпроса дължи ли се увеличен размер на трудовите възнаграждения на учители и непедагогически специалисти, които са с прекратени трудови договори към сключване на Анекс № Д01-192/10.08.2023 г. към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 06.12.2022 г.

  Анексът предвижда увеличение на работните заплати на педагогическите специалисти с 15% и на непедагогическия персонал – съобразно с увеличението на минималната работна заплата за страната и договореностите в чл.28 на КТ.

  Радваме се, че се доверявате на StandartNews.bg за всички актуални новини

  Последни публикации

  spot_img

  Свързани публикации

  2 Comments

  1. There’s another way to prove that the angles are congruent. We know that AD is parallel to BC, so angle ADB is congruent to angle BAC (alternate interior angles). Since angle ADB is congruent to angle BDC (vertical angles), we can conclude that angle BAC is congruent to angle BDC (transitive property of congruence).

  2. The key difference between a program and an algorithm is that a program is a set of instructions written in a programming language that can be executed by a computer, while an algorithm is a step-by-step procedure or formula for solving a problem.

   A program is a complete set of instructions that tell a computer what to do. It consists of statements or commands written in a specific programming language that are executed by the computer’s processor. Programs can be simple or complex, and can perform a wide variety of tasks such as calculations, data processing, or interacting with external devices.

   An algorithm, on the other hand, is a high-level description of a solution to a problem. It is a sequence of steps or instructions that can be followed to solve a specific task or computation. Algorithms can be represented in various ways, such as flowcharts, pseudocode, or natural language descriptions. They are often used as a starting point for writing programs, as they provide a clear and abstract representation of the solution.

   In summary, a program is a concrete implementation of an algorithm, written in a specific programming language and executed by a computer. An algorithm, on the other hand, is a conceptual description of a solution to a problem, which can be implemented as a program.

  Leave A Reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here