More

  Голяма греда с безплатната банкова сметка. Капанът

  Голяма греда се оказа безплатната банкова сметка за работещи, пенсионери и учащи, която официално съществува от 1 септември. Тя е истинско ходене по мъките, което, освен време, струва и пари на гражданите.

  Проблемът стигна до омбудсмана проф. Диана Ковачева, която сезира управителя на БНБ Димитър Радев, финансовия министър Асен Василев и председателя на Асоциацията на банките в България Петя Димитрова.

  Хората се жалват на омбудсмана, че не могат да се възползват от предоставената им възможност, въведена с приетите промени в чл. 120а от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС). Гражданите алармират, че са затруднени да получат безплатно обслужване на платежна сметка за основни операции, по която постъпват доходите им от заплати, за пенсии, социални помощи, стипендии. Проблемът идва от там, че банките поставят редица изисквания и налагат тромава процедура, вместо да улеснят хората, а от това страдат най-вече пенсионерите и хората с увреждания, категоричен е омбудсманът, пише „Марица”.

  Например, банките изискват от клиентите си да посетят многократно техен офис, за да закрият съществуващата си сметка, по която получават трудови възнаграждения – пенсии, помощи и обезщетения по социалното осигуряване и социалното подпомагане, и да подадат заявление за откриване на нова сметка за основни операции, след което да представят служебна бележка, по образец на банката, за размера на трудовото им възнаграждение.

  Проблемите на хората продължават, защото след няколко работни дни, те отново трябва да отидат до офиса на банката, за да получат новата си дебитна карта. Освен това, трябва да информират за новата сметка работодателя си (ако получават трудово възнаграждение), НОИ (в случай че получават пенсия, помощи и обезщетения за социално осигуряване), социалните служби (ако получават обезщетения за социално подпомагане), училищното ръководство (ако става въпрос за ученически стипендии) и пр.

  „Недоумение буди и фактът, че за потребителите на финансови услуги липсва информация на интернет страниците на банките относно прилагането на чл. 120а от ЗПУПС. Смятам недоволството на гражданите за напълно основателно. Намирам за нужно да подчертая, че съгласно Директивата за платежните сметки /2014/92/ЕС/, платежната сметка за основни операции има за цел осигуряване на улеснен и по-безпрепятствен достъп до банково обслужване на по-уязвими потребители“, категорична е проф. Ковачева.

  Затова омбудсманът настоява да бъде въведен облекчен ред за прилагане на законовата разпоредба. Например – при изразено желание автоматично да се преобразува съществуваща платежна сметка, по която хората получават трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обезщетения по социалното осигуряване и социалното подпомагане, стипендии за ученици и докторанти. Подчертава, че гражданите трябва да могат да се възползват от тази възможност, включително и онлайн, а не само при лично посещение в банков клон. Освен това омбудсманът настоява и да бъде публикувана ясна и коректна информация от страна на банките във връзка с прилагането на чл. 120а от ЗПУПС.

  Последни публикации

  spot_img

  Свързани публикации

  1 Comment

  1. мисля, че заглавието на публикацията точно съответства на проблема, описан в статията. Очевидно е, че безплатната банкова сметка създава много затруднения за работещите, пенсионерите и учащите. Обещанието за безплатни услуги се оказва лъжа, тъй като гражданите трябва да плащат и пари и време за извършването на основните платежни операции. Банките поставят излишни изисквания и затрудняват хората, особено пенсионерите и хората с увреждания. Очаквам с интерес да видя какво ще се предприеме от страна на омбудсмана и държавата по този въпрос.

  Leave A Reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here