Може да настъпи сериозен обрат с пенсиите.

Нова тенденцияидва от Европа. Клубът на богатите – Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), към която искаме да се присъединим, изчислява, че възрастта за пенсиониране в държавите членки ще се повиши до средата на 2060 г. средно с две години.

Това се посочва в анализ на Дрезденския клон на института ifo, който показва ползата от обвързването на възрастта за пенсиониране с нарастващата продължителност на живота.

„Някои от нашите съседни държави вече са решили да направят това, като Холандия, Швеция и Финландия“, казва експертът по пенсионните въпроси на ifo Йоахим Рагниц. В Холандия важи следното правило: ако хората живеят три години повече, те трябва да работят две години повече и да получават още една година пенсия.

Това би означавало, че съотношението на пенсионерите към работещото население ще остане стабилно на около 40 процента след 2040 г., вместо да се повиши до почти 50 процента, както се прогнозира в момента.

Също така би било добре да се обмисли вече да не се обвързват увеличенията на пенсиите с увеличенията на заплатите, както беше досега, а с инфлацията, която обикновено е по-ниска.

Това би забавило нарастването на разходите за пенсии.

Вижте всички актуални новини от StandartNews.bg