More

  Д-р Полина Карастоянова беше избрана за член на УС на Българската стопанска камара

  На проведеното вчера Отчетно-изборно Общо събрание на Българската Стопанска Камара Изпълнителният директор на Националния Борд по Туризъм д-р Полина Карастоянова беше избрана за член на Управителния съвет на организацията.

  В личен план това е поредното признание за високия професионализъм и безспорните качества на д-р Карастоянова, в потвърждение на найната висока ерудиция и експертност в областта на туризма, политически опит и принос за развитието на междуинституционалните отношения.

  Българската Стопанска Камара е представителна работодателска организация с 40 годишна история, която защитава интересите на бизнеса и е водещ партньор на държавата при определянето на икономическата политика.

  Националният Борд по Туризъм е най-голямата работодателска организация в сектор Туризъм и представлява обединеният интерес на основни инвеститори в областта на туристическата индустрия и свързаните с нея отрасли в икономиката.

  Националният Борд по Туризъм е конструктивен партньор и взаимодейства с всички държавни институции, които имат отношение към формиране на национална туристическа политика, стратегия и съответна законова регламентация за развитието на туристическата индустрия в България.

  Националният Борд по Туризъм е асоцииран член на UNWTO, Световната организация по туризъм към ООН.

  Радваме се, че се доверявате на StandartNews.bg за всички актуални новини

  Последни публикации

  spot_img

  Свързани публикации

  4 Comments

  1. There could be many reasons why Brandon Boyd is considered attractive by some people. Some potential reasons could include his physical appearance, such as his facial features, hair, and body. Others might find him attractive based on his personality and charisma, such as his confidence, charm, and talent. Additionally, some people might be attracted to his musical abilities and the passion he exudes onstage. Ultimately, attractiveness is subjective and can vary from person to person.

  2. тежкия времето, което минаваме като общество, се нуждаем от повече позитивизъм и вдъхновение в нашето ежедневие. Тази публикация е точно това – напомняне да останем оптимисти и да се радваме на малките неща в живота. Благодаря за споделената позитивна енергия!

  3. Positive reinforcement is a psychological concept that involves rewarding a behavior in order to increase the likelihood of that behavior being repeated. It works by presenting a positive stimulus, such as praise, a token, or a tangible reward, immediately after a desired behavior occurs. This reinforces the behavior and strengthens the association between the behavior and the reward, making it more likely to be repeated in the future.

   Positive reinforcement can be highly effective in encouraging desired behaviors and shaping behavior patterns. It can be used in various settings, such as parenting, education, and workplace management, to motivate individuals to engage in desired behaviors and achieve desired outcomes.

   One of the key advantages of positive reinforcement is that it is a proactive approach to behavior management. Instead of focusing on punishing undesirable behaviors, it focuses on rewarding and encouraging desirable behaviors. This creates a positive and supportive environment that fosters learning, growth, and motivation.

   Positive reinforcement also helps to build self-esteem and confidence. When individuals receive recognition and rewards for their efforts and achievements, they feel valued and appreciated. This boosts their self-esteem and confidence, leading to increased motivation and willingness to continue engaging in positive behaviors.

   Furthermore, positive reinforcement promotes a positive relationship between the person providing the reinforcement and the person receiving it. It fosters trust, respect, and mutual understanding, which can help to create a harmonious and supportive environment.

   Overall, positive reinforcement is a powerful tool for behavior management that can lead to long-lasting behavioral changes. It encourages and rewards positive behaviors, builds self-esteem and confidence, and helps to create a positive and supportive environment.

  4. – Разочарован съм от резултатите от последното отчетно-изборно Общо събрание на Българската Стопанска Камара. Нуждаем се от по-смели и конкретни предложения, които да стимулират и подпомагат развитието на бизнеса в страната ни. Надявам се, че следващите срещи ще насочат повече усилия за решаване на актуалните предизвикателства в икономиката.

  Leave A Reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here