Как да разпознаем добрия адвокат?

Ако е дошло време да наемете адвокат за делба на имоти, развод, криминален казус или търговско право, е добре да имате предвид някои важни неща, с чиято помощ може да разпознаете, дали срещу вас стои професионалист, или поредния псевдо юрист, който се опитва да ви бръкне в джоба. Именно за избора на добър адвокат ще пишем в настоящата статия.

По какво се познават качествените юридически услуги?

На първо време е необходимо адвокатът, с който работите да е правоспособен и минал през изпитите на „Висшия адвокатски съвет“. Юристът трябва да ви представи адвокатската си карта, с която да удостовери самоличността си и правото да упражнява тази професия. Освен всичко това, е нужно да работите с човек, който има натрупан стаж от поне пет или повече години.
Continue reading