More

  България е посрещнала 23% повече полски туристи през юни и юли 2023 г.

  София. По данни на НСИ общият брой регистрации на български и чуждестранни туристи в местата за настаняване е над 2,4 млн. за периода юни–юли 2023 г., което е увеличение с близо 12% спрямо същия период на миналия летен сезон. Резултатите са с близо 4% по-високи спрямо същия период на 2019 г. общо за страната, като това се дължи предимно на повечето български туристи.

  • Общият брой реализирани нощувки  от български и чуждестранни туристи все още е с 8% по-малък от предпандемичното равнище.
  • Регистрациите на български туристи са над 1,1 млн. за периода юни-юли 2023 г., което е увеличение с 4% спрямо същия период на 2022 г. В сравнение със същия период на 2019 г. има значителен ръст от 28,6%.
  • Регистрациите на чуждестранни туристи са близо 1,3 млн. периода юни-юли 2023 г., като има ръст с 20% спрямо същия период на 2022 г. Равнището на възстановяване на туристопотока от чужбина е 88% по данни на НСИ за периода юни-юли 2023 г., т.е туристите от чужбина са с около 12% по-малко спрямо предпандемичното равнище.

  Данни за основните пазари

  За периода юни-юли 2023 г. по официални данни на НСИ резултатите по пазари са както следва:

  • български туристи – над 1,1 млн. регистрации
  • румънски туристи – 348 хил.
  • полски туристи – над 144 хил.
  • немски туристи – над 98 хил.
  • чешки туристи – над 75 хил.
  • британски туристи – над 68 хил.
  • израелски туристи 54 хил. и др.

  Отчетените ръстове за периода юни-юли 2023 г. спрямо същия период на 2022 г. по официални данни на НСИ са България близо 4%, Румъния близо 10%, Полша – близо 23% ръст , Германия близо 8% ръст, Чехия близо 13% ръст , Великобритания близо 8% ръст.

  Сравнението със същия период на 2019 г. показват, че туристопотока от Румъния и Чехия вече значително надминава равнището от преди Пандемията, на пазар Полша почти напълно е достигнато предпандемичното равнище. Има известен напредък във възстановяването  и на пазари Германия и Великобритания спрямо същия период на миналия летен сезон, но резултатите остават по–ниски от 2019 г.

  Последни публикации

  spot_img

  Свързани публикации

  1 Comment

  1. 2023 г., което показва растеж от 10% спрямо миналогодишното лято и надминава предкризисното равнище. Това са много обнадеждаващи данни за туристическия сектор в страната и потвърждават София като популярна дестинация както за български, така и за чуждестранни посетители. Въпреки това, трябва да се обърне внимание на факта, че общият брой реализирани нощувки все още е намален в сравнение с предкризисната ситуация. Това може да бъде предизвикателство за индустрията и да насърчи търсенето на нови мерки за стимулиране на туризма в страната.

  Leave A Reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here