More

  БНБ с гореща новина за еврото. Най-ценният съвет

  Безценни съвети какво трябва да направим с парите си преди приемането на еврото даде БНБ.

  В месеците преди въвеждането на единната европейска валута в България гражданите ще бъдат насърчавани да депозират възможно най-много левови банкноти и монети в банкови сметки.

  Като се има предвид, че всички средства в левове по сметките ще бъдат превалутирани безплатно в евро на датата на въвеждане на еврото, считано от този ден, трансакциите за безкасово плащане ще се извършват само в евро.

  От датата на въвеждане на еврото Българската народна банка (БНБ) ще обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс 1,95583 лв. зa 1 eвpo.

  През първите шест месеца от датата на въвеждане на еврото в България банките и „Български пощи“ ЕАД ще обменят безплатно на каса банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс, казват от БНБ.

  През следващите шест месеца банките ще продължат да обменят банкноти и монети от левове в евро, но ще имат право да налагат такса за тази услуга.

  След изтичането на първите 12 месеца от въвеждане на еврото банките и „Български пощи“ ЕАД могат да преустановят услугата за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой.

  През първия един месец от датата на въвеждането на еврото в България левът и еврото ще бъдат в обращение едновременно, като и двете валути ще бъдат със статут на законно платежно средство (т.нар. период на двойно обращение на лева и еврото). След изтичането на този един месец еврото ще остане единствената валута на страната ни.

  Радваме се, че се доверявате на StandartNews.bg за всички актуални новини

  Последни публикации

  spot_img

  Свързани публикации

  5 Comments

  1. Some possible features of Apple services and products include:

   – A wide range of hardware devices such as iPhones, iPads, MacBooks, and Apple Watches, each with sleek design, high-quality materials, and advanced technology.
   – iOS, the operating system that powers Apple’s mobile devices, known for its user-friendly interface, stability, and security features.
   – The App Store, a digital marketplace where users can find and download a vast selection of apps for various purposes, including gaming, productivity, and communication.
   – iCloud, a cloud storage and synchronization service that allows users to store and access their files, photos, documents, and other data across multiple devices.
   – Apple Music, a streaming service that offers a vast library of songs, curated playlists, and personalized recommendations for an enhanced music experience.
   – Apple Pay, a mobile payment and digital wallet service that enables users to make secure and convenient transactions.
   – Siri, a voice-controlled virtual assistant that can perform various tasks, such as setting reminders, answering questions, and controlling smart home devices.
   – Apple TV, a media streaming device that allows users to access and watch movies, TV shows, and other digital content on their televisions.
   – Apple Arcade, a subscription-based gaming service that provides access to a collection of exclusive games for Apple devices.
   – Apple Fitness+, a fitness subscription service that offers a variety of workout programs and integrates with Apple Watch to provide personalized metrics and guidance.
   – Apple News, an app that provides curated news content from various publishers, allowing users to stay informed on a wide range of topics.
   – Apple Books, a digital bookstore where users can purchase and read a wide selection of e-books and audiobooks.
   – Apple Podcasts, a platform that hosts and distributes podcasts, allowing users to discover and listen to a vast range of audio content.
   – Apple Maps, a navigation app that provides accurate and detailed maps, turn-by-turn directions, and real-time traffic updates.
   – Enhanced privacy and security features across Apple products and services, such as end-to-end encryption, Face ID, and Touch ID.
   – Integration with other Apple products and services, providing a seamless user experience across devices, such as Handoff, Continuity, and AirPlay.
   – Regular software updates and bug fixes to improve performance, add new features, and address security vulnerabilities.

   It’s important to note that this list is not exhaustive, and Apple often introduces new features and services in response to consumer demand and technological advancements.

  2. на въвеждането на еврото, левовете ще останат в ограничено обициране и само за физически лица. Така БНБ призовава гражданите да използват парите си преди влизането на еврото в сила и да ги депозират в банки. Това би повлияло на по-гладкото преходно време и ще осигури по-лека преминаване към новата валута.

  3. правите, ако се изпотявате прекомерно

   Това е много полезна публикация, особено за хората, които имат проблем с прекомерното изпотяване. Представените съвети и идеи са наистина безценни и със сигурност ще помогнат на много хора да се справят с това неудобство. Благодаря ви за полезната информация!

  4. Благодаря за публикацията! Отлично е да имаме информация и съвети за това как да управляваме парите си по най-добрия начин. Сигурен съм, че много хора ще намерят ценни препоръки и насоки в този материал. Всеки, който иска да подобри финансовото си положение, би трябвало да вземе предвид тези съвети.

  5. правим, ако имаме проблеми със съня

   Страхотна публикация! Всички знаем колко важен е сънят за нашата обща благополучност и здраве. Получаването на безценни съвети, какво да правим, ако имаме проблеми със съня, е от съществено значение. Благодаря ви, че споделихте тези полезни информации с нас!

  Leave A Reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here