Карнобатската ракия получи защита от имитация в споразумение между ЕС и Япония

Карнобатската гроздова ракия стана първата спиртна напитка и петият продукт от България, който получи защита от имитации в икономическото споразумение между ЕС и Япония. В края на септември Брюксел и Токио постигнаха съгласие да увеличат списъка с взаимно признати географски означения с още 42 продукта, като това допълнение вече е в сила, съобщи в. Днивник.

Досега в споразумението присъстваше защитеното наименование за произход на българското розово масло, за което Япония е ключов пазар, както и странджански манов мед. В списъка с вина влизат означенията „Тракийска низина“ и „Дунавска равнина“.

Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония от февруари 2019 г. защитава изброени наименования на земеделски продукти, храни и алкохолни напитки срещу имитация, като то беше част от ключовите преговори в сектора на храните. Досега в него попадаха 263 защитени наименования на ЕС и 112 на Япония, като с новите попълнения от септември европейските продукти стават oбщо 291, а японските- 126. До края на годината се очаква в списъка да влязат още 6 защитени наименования от Япония.

Двете страни се разбраха още да се вземе решение за ново разширяване на списъка през 2025 г., става ясно от официалното съобщение на ЕК по темата.