Правителството ще гласува създаването на Институт по зоонози ONE HEALTH („Едно здраве“) в структурата на Тракийския университет – Стара Загора. Проектопредложението към Министерски съвет се внася по искане на ректора на Тракийския университет – Стара Загора, възоснова на решение на академичния съвет на висшето училище, съобщава в. Сега

Към момента у нас липсва регламентирано научно звено, което целево да осъществява дейност, свързана с приложна епидемиология на зоонози. Зоонозите са група от инфекциозни и паразитни болести, които могат да се предават от животните на хората и обратно. Освен че са проблем за общественото здраве, много от основните зоонозни заболявания пречат на ефективното производство на храни от животински произход и създават пречки пред международната търговия с животински продукти. Липсата на такова научно звено лишава страната ни от извършването на приложни научни изследвания и експериментална развойна дейност, научнообразователна и проектна дейност, както и информационна и комуникационна дейност на национално и международно ниво.