More

  Одобрявате ли сливането на специалните служби?

  Одобрявате ли сливането на специалните служби?

  Председателят на парламентарната Комисия за контрол над службите ген. Атанас Атанасов хвърли оставка, защото ГЕРБ промени решението си и отказа да подкрепи идеята му за обединение на разузнавателните служби. Трябва ли спецслужбите да бъдат обединени? „Стандарт“ търси мнението ви

  Последни публикации

  spot_img

  Свързани публикации

  4 Comments

  1. The suit alleges that Amazon unlawfully maintains monopoly power in the online retail market by engaging in anti-competitive practices. The suit claims that Amazon uses its dominance to suppress competition and harm small businesses, including third-party sellers that rely on the platform. It accuses Amazon of unfairly using seller data to identify and copy successful products, giving its own products an unfair advantage. The suit seeks to force Amazon to divest some of its business units and reform its anti-competitive practices.

  2. ерал Валери Симеонов предложи сливането на специалните служби – Държавна агенция „Сигурност“ и Служба „Национална сигурност“. Това решение би могло да има и положителни, и отрицателни страни. В полза на сливането може да се каже, че ще се подобри координацията между специалните служби и ще се увеличи ефективността на техните действия. Отрицателният аспект е свързан със загубата на автономия и независимост на отделните служби, което може да доведе до политически манипулации и злоупотреби със системата. Необходимо е задълбочено обсъждане и насочени усилия за гарантиране на прозрачност, отговорност и независимост на специалните служби при евентуалното им сливане.

  3. служби и Комисията по контрол. Това е сериозно разделение в правителството и илюстрира липсата на консенсус по този въпрос. Въпреки това, съдържанието на публикацията не предоставя достатъчно информация за моята позиция по въпроса.

  4. аследство – это передача имущества одного лица другим лицам после его смерти. В некоторых случаях, наследником могут быть и другие организации или государство. Наследственное дело возникает автоматически после смерти человека и регулируется наследственным законодательством. Обычно наследство состоит из недвижимого и движимого имущества, долгов и прав и обязанностей. Наследниками могут быть родственники, супруги или партнеры, а в случаях, когда нет прямых наследников, наследство может перейти к дальним родственникам, близким друзьям или другим лицам, указанным в завещании умершего. Для получения наследства, наследники обычно должны подать наследственное заявление и пройти процедуру наследственного делопроизводства.

  Leave A Reply

  Please enter your comment!
  Please enter your name here