More

  Крайна бедност

  „Откриване на новата линия на бедност у нас: Къде се крие капанът?“

  Последствията от икономическата криза и социалните проблеми губят своя визаж в България. "Новата линия на бедност" се задълбочава, като хиляди семейства изпитват трудности да получат достойен живот. Застрашаващият проблем с отчайващото показатели на неравенството и социалната справедливост води до все по-голяма дискриминация и отчуждение в нашето общество. Отговорността пада на управляващите, които трябва да намерят решения и да осигурят подходяща подкрепа за онези, които се нуждаят.

  Recent Articles

  Stay on op - Ge the daily news in your inbox

  spot_img